De fattige

To foredrag 25.10.2019

Arrangeret af Socialpolitisk Forening Hovedstaden i samarbejde med Københavns Professionshøjskole
 

De fattige ca. 1500-1950 (Ole Pedersen)

Hvilke regler og love var de fattige underkastet, og hvordan udviklede synet på de fattige sig?

 

Udvalgte materialer:

 

Fattigdom 1999 - ?   (Morten Ejrnæs)

  1. En human, solidarisk ligestillingsorienteret, socialpolitik er blevet afløst af en ”noget for noget” ”individualistisk” arbejdsmarkedspolitik
  2. Politikken på dette område har været præget af en liberalistisk tilgang, hvor ydelserne skulle være så lave som mulige for at motivere modtagerne af ydelserne til at søge job og ydelserne skulle skræmme flygtninge etniske minoriteter far at søge mod Danmark
  3. Nedsættelsen af ydelser har kun øget beskæftigelsen meget lidt.
  4. Nedsættelsen af ydelser har ført til en voldsom stigning i andelen af fattige mennesker i Danmark, og de fattige er blevet fattigere og fattigere og lider flere og flere afsavn
  5. I to omgange har socialdemokratisk ledede regeringer imidlertid afskaffet fattigdomsydelserne, og de sidste 20 års historie har derfor også vist at det er muligt at vende udviklingen
  6. Indførelsen af det midlertidige børnetilskud løser imidlertid hverken alle de fattige børns problem og slet ikke det generelle fattigdomsproblem.
  7. Solidarisk fattigdomsbekæmpelse er vigtig både af hensyn til, at vi fortsat skal være et af de samfund i verden, hvor vi har mest tillid til vores medborgere, og af hensyn til at denne solidaritet også er en forudsætning for, at vi bliver mindet om, at vores ansvar også omfatter mennesker i de lande, hvorfra flygtninge og indvandrere kommer. Verdens skæve udvikling klimamæssigt og fordelingsmæssig kræver både lokal og global solidaritet.

Artikel af Morten Ejrnæs fra Altinget 6. november 2019:
Sociolog: Der er to store problemer med regeringens tilgang til børnefattigdom