YOU READ 1 + 2

 


YOU READ TO THE RIGHT
LEFT THE TO READ YOU

YOU READ TO THE RIGHT
TFEL EHT OT DAER UOY


YOU READ TO THE RIGHT
TFEL EHT OT DAER UOY
(spejlvendte bogstaver)

YOU READ TO THE RIGHT
YOU READ TO THE LEFT
(linjen på hovedet)

Digtet er en mulighed som jeg viste under en forelæsning på University of Illionos, Urbana/Champaign.
Mest som del af en pædagogik.Men en lille uge efter kom A. Doyle Moore med digtet meget smukt udført i silketryk og formatet 90 x 60 cm. Han var leder af den grafiske undervisning på universitetet — og en af mine flittigste tilhørere.
Senere viste jeg digtet

YOU READ YOU READ
YOU READ YOU READ
YOU READ YOU READ
YOU READ YOU READ


Også det kom han med i silketryk. Det var rødt på rødt. Desværre har jeg ikke selv et eneste eksemplar, de blev uventet udsolgt på Stedelijk Museum, Amsterdam ved udstillingen af Konkret Lyrik. Også museet købte et eksemplar, så der kan jeg og andre se det.
De to digte er som et par.
YOU READ TO THE RIGHT er triviel at høre men ikke at se.
YOU READ YOU READ Kan se triviel ud, men når læseren finder en ikke-triviel oplædning, så får det liv.

I det første søger man noget visuelt og finder en bevægelse for de enkelte bogstaver. Linie 2, 4, 6 og 8 viser en udvikling af de to nøgleord: READ og LEFT. Man forstår også at digtet har større koncentration og visualitet på engelsk end på dansk, så derfor er digtets ord engelske.
I det andet ser det visuelle ud som en række gentagelser, men det grafiske billede kan udtales på to måder og angive tre forskellige verbalformer.
Selv ynder jeg at læse det sådan:

ju ri:d ju ri:d
ju red ju ri:d
ju red ju red
ju ri:d ju red

Så er alle varianter præsenteret. Andre kan læse dem i en anden rækkefølge, måske endda ligefrem nedefra.

Er det første digt politisk? Det ved jeg principielt ikke noget om.
Fortolkningen er op til læseren.
Og en af mulighederne er at fortolke det politisk. Alle bogstaver er enten
symmetriske eller højrevendte. Hvorfor ikke venstrevendte? Eller hvorfor ikke gøre dem venstrevendte. Sådan som de bli'r i et spejl. Men ikke i et højrevendt samfund.

© Vagn Steen, 2004 — sammen med nytryk af digtet